Schwedisch

Vi utreder inte bara språkförmågan i tyska utan bedömer barnens språkutveckling i alla deras moderspråk. För att göra det intervjuar vi även barnens föräldrar. Vi använder olika frågeformulär och genomför spåkscreening på svenska. I vår verksamhet får vi till och med hjälp av speciellt utbildade svenska modersmålstalare.